Tukemassa paikallista yrittäjyyttä

Joskus yrityksessä saattaa syntyä tarvetta satunnaiselle työlle, johon ei ole mielekästä hankkia koneita ja laitteita tai omaa työvoimaa. Tällaisia tehtäviä voivat olla mm. pakkaus, niputus, lajittelu, jne. Alihankintaosasto palvelee näitä asiakkaita.

Parhaimmillaan yritystoiminnan laajentuessa ja työn vakiintuessa alihankintaosastolta kokemuksensa hankkinut työtön työllistyy kyseiseen yritykseen tuttuihin työtehtäviin.

Alihankintaosasto