Pajakoulussa toteutetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Opetus toteutetaan yhdessä Yhteiskoulun kanssa.