Työpajatoiminta

Työpajatoiminnan tavoitteena on kartoittaa ja vahvistaa asiakkaan valmiuksia siirtyä työelämään tai hakeutua koulutukseen. Työpaja toimii matalan kynnyksen periaatteella, työt ja muut toimenpiteet sovitetaan valmentautujan kykyjen ja motivaation mukaan. Vierailevat luennoitsijat ja tutustumiskäynnit ovat osa pajan toimintaa.

Yksilövalmennus:

Yksilövalmennuksen tavoitteena on valmentautujan henkilökohtainen tukeminen ja ohjaus eri elämäntilanteissa. Valmennukseen kuuluu yksilöllisen suunnitelman ja tavoitteiden laatiminen. Yksilövalmennus on kuuntelua, valmentautujan asioiden selvittelyä ja hoitamista sekä tarvittaessa tukipalvelujen piiriin ohjaamista. Se on myös koulutusasioiden selvittelyä. Valmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan kehittymistä ja vahvistumista. Yksilövalmentaja seuraa ja arvioi valmennussuunnitelman toteutumista.

Ryhmävalmennus:

Ryhmävalmennuksen tavoitteena on sosiaalisten taitojen, itsetuntemuksen vahvistuminen ja työelämänvalmiuksien lisääminen keskustelun, toiminnan ja vertaistuen muodossa.